wsparcie psychologiczne

Okres ciąży i początków macierzyństwa jest czasem wielkich zmian w życiu kobiety. Dotyczą one jej całej – jej ciała, emocji, tożsamości, relacji z innymi ludźmi, pracy zawodowej. Kiedyś kobiety miały w tym czasie dużo wsparcia od swojej społeczności, innych kobiet, które przeszły już tę drogę. Dziś często trudno znaleźć wsparcie, gdzie nie jest się ocenianym, nie słyszy złotych rad. Wsparcie psychologiczne jest czymś innym niż towarzyszenie bliskich osób. Psycholog nie jest zaangażowany emocjonalnie w życie klientki i całą swoją uwagę poświęca na jego wsparcie.

Poradnictwo psychologiczne to forma wsparcia oferowana osobom zdrowym, jest przydatne w zmianach  i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się w formie kilku spotkań, podczas których zajmiemy się określeniem trudności, z którymi się zmagasz, zasobów przydatnych do ich rozwiązania i nowych sposobów na radzenie sobie z tymi trudnościami.

Wsparcie dotyczy:

  • emocji i trudności związanych z ciążą,
  • niepokoju dotyczącego zbliżającego się porodu,
  • doświadczenia przeżytego porodu, który często jest przeżyciem granicznym,
  • emocji związanych z wchodzeniem w macierzyństwo,
  •  trudności związanych z powrotem sprawności po porodzie,
  • wyzwań w związku po pojawieniu się dziecka,
  •  powrotu do aktywności zawodowej,  trudności wychowawczych.

Jak wyglądają spotkania?

Na pierwszym spotkaniu określimy, na czym polega trudność, z którą się zmagasz. Ustalimy, jak będzie wyglądała nasza wspólna praca. Potem zajmiemy się poszukaniem zasobów (wewnętrznych i zewnętrznych), które już masz i które mogą być pomocne. Wybierzesz, jakie kroki podejmiesz na rzecz zmiany sytuacji. Wszystko to dzieje się w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia.

Moim celem jest….

towarzyszenie klientce w taki sposób, aby czuła się bezpieczna. Tworzę przestrzeń, gdzie jest miejsce na wszystkie emocje. Wierzę, że każdy człowiek ma zasoby, z których może czerpać, aby znaleźć najlepszą dla siebie- bo swoją własną- drogę przez życie. Moją rolą nie jest dawanie gotowych rozwiązań, ale budowanie dla klientki przestrzeni, w ramach której ona sama może nazwać to, co przeżywa i szukać dobrych dla siebie rozwiązań.

O mnie

Jestem psychologiem (KUL, 2009). Od 2013 roku towarzyszę kobietom prowadząc grupy wsparcia dla mam i warsztaty rozwojowe. Ukończyłam 1,5- roczne studium umiejętności osobistych w oparciu o NVC (komunikację bez przemocy). W mojej pracy czerpię z NVC oraz technik pracy z ciałem. Tematyka ciąży i okołoporodowa jest mi bardzo bliska, jestem również doulą. Towarzyszę kobietom pomagając im przygotować się do porodu. Jestem mamą dwójki dzieci.

Konsultacje

Konsultacje odbywają się w gabinecie Fizjo Pelvi
Al. Rzeczypospolitej 24 lok. 20.
Sesja trwa 50 minut. Koszt: 150 zł.

Zapisy

mailowo:
barbara.roehrborn@gmail.com

lub telefonicznie:
500 – 171- 703
(proszę o przesłanie SMS)

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close