na dobry początek

W ramach wsparcia douli połogowej, możemy spotkać się już po Twoim porodzie.

Być może nie potrzebujesz towarzyszenia w porodzie, ale chcesz zapewnić sobie wsparcie w pierwszych tygodniach po tym wydarzeniu. Umówimy się na wizyty domowe i/lub kontakt telefoniczny, w zależności od tego, co będzie w danym momencie dla Ciebie najbardziej przydatne.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close